HAMN & STUVERI
LÖSNINGAR SOM SPARAR PENGAR

För lastning och lossning erbjuder Falkenbergs Terminal AB modern utrustning för optimal godshantering. Den moderna kran- och maskinparken hanterar de flesta godsslag med hög effektivitet. Det innebär snabbare lastning/lossning, kortare tid vid kaj och ger därmed god totalekonomi.

Vår specialisering på torrbulk innebär att vi, förutom omlastning, även erbjuder bulklagring och förpackning av lagrat bulkgods. Förutom torrbulk hanterar vi skogsprodukter i form av rundved, flis och sågade trävaror. Vi hanterar dessutom stenprodukter som blocksten och reststen, foderråvaror, samt järnskrot och valsade stålprodukter. Naturligtvis kan vi även hantera andra varuslag med hög effektivitet och servicegrad.

Inne på hamnområdet finns tillgång till en modern 24 meters fordonsvåg på 70 ton samt även en permanent mätbrygga för mätning av rundvirke.

BULKGODSHALLAR