Datum:
20 november, 2014
Skills:
HALL M7

Typ av hall: Oisolerad bulkhall med väggar och golv av betong
Yta: 1950 m2 (65 x 30 m)

Denna hall ligger i direkt anslutning till kajen och har en lossningsficka med anslutande transportband för materialtransport in i byggnaden. Inne i byggnaden finns ett längsgående transportband under taket, med fördelningsplog för spridning av materialet inne i hallen. Hallen har en fri höjd på ca 13 m.

Hallen är ursprungligen byggd för lagring av kaolin och lämpar sig utmärkt för lagring av torrbulk.