VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGS TERMINAL AB!
EN STABIL LÄNK I DIN LOGISTIKKEDJA

Under 70 år har Falkenbergs terminal AB erbjudit effektiva tjänster för godshantering. Vår långa erfarenhet har gett oss gedigen kompetens när det gäller lastning, lossning, logistik samt konvertering / ompackning av gods.

Med direkt anslutning till såväl motorväg som järnväg, och med vårt läge intill västerhavet, är vi ett självklart val för dig som kräver hög effektivitetsgrad, en mycket hög servicenivå och bred erfarenhet av godshantering.

HAMN & STUVERI
LÖSNINGAR SOM SPARAR PENGAR

För lastning och lossning erbjuder Falkenbergs Terminal AB modern utrustning för optimal godshantering. Den moderna kran- och maskinparken hanterar de flesta godsslag med hög effektivitet. Det innebär snabbare lastning/lossning, kortare tid vid kaj och ger därmed god totalekonomi.

Vår specialisering på torrbulk innebär att vi, förutom omlastning, även erbjuder bulklagring och förpackning av lagrat bulkgods och mycket mer med hög effektivitet och servicegrad.

TREDJEPARTSLOGISTIK
LAGER FÖR ALLA BEHOV

Med en lageryta på 50 000 kvm erbjuder Falkenbergs Terminal AB förvaring, ompackning och utleverans av gods. Vi har bl.a. utrymmen för mer krävande godslagring såsom luftfuktighetsstyrning, och/eller värme med avancerade larmsystem för optimal säkerhet.

Vårt lagerdatasystem ger dig som kund full tillgång till snabbinformation om lager- och orderstatus, samt historik mm. via internet. Du kan även boka in- och utleveranser, vilka hanteras av oss.

SPEDITION
FULLSERVICE MED ANSVAR

Falkenbergs Terminal AB är en fullservicepartner som ansvarsfullt tar hand om alla dina behov av effektiv godshantering. Vår speditionsverksamhet hanterar administration och dokumentation av in- och utgående gods.

Vårt moderna logistiksystem ger total kontroll över godsflöden och erbjuder en öppen access-lösning så att du som kund själv kan ha full överblick över ditt gods.