Datum:
24 november, 2014
Skills:
HALL 1-6 OCH 11-16

Typ av hall: Oisolerad bulkhall med betongväggar och asfaltsgolv
Yta: 12 x 1000 m2 (40 x 25 m)

Vi har sammanlagt 12 st. likadana hallar med flyttbara betongväggar. Det kan användas som en ensam, upp till fyra sammanhängande hallar för att erhålla en lämplig lagringsyta 1000 – 4000 m2. Hallarna har en fri höjd på 6,0 m.