Datum:
24 november, 2014
Skills:
HALL 7-8

Typ av hall: Oisolerad bulkhall med betongväggar och asfaltsgolv
Yta: 2 x 1000 m2 (40 x 25 m)

Dessa hallar är sammanhängande med flyttbara betongväggar och asfaltsgolv.
Hallarna har en fri höjd på 6,0 m