TREDJEPARTSLOGISTIK
LAGER FÖR ALLA BEHOV

Med en lageryta på 50 000 kvm erbjuder Falkenbergs Terminal AB förvaring, ompackning och utleverans av gods. För icke ömtåligt gods tillhandahåller vi enkla kallager, låsta och bevakade för din säkerhet.

Vi har också utrymmen för mer krävande godslagring, med t ex luftfuktighetsstyrning, och/eller värme. Dessa utrymmen har också avancerade larmsystem för optimal säkerhet. Vårt lagerdatasystem ger dig som kund full tillgång till snabbinformation om lagerstatus etc via internet. Du kan också boka in- och utleveranser, vilka hanteras av oss.

KONVERTERINGSANLÄGGNING
UNIKA KONVERTERINGSTJÄNSTER

I vårt serviceåtagande ingår också ompackning av material från småsäck till storsäck, eller bulkfordon och från bulk till storsäck, eller småsäck. Vår unika konverteringsanläggning ger dig som kund stora fördelar och säkerställer att ditt gods hanteras, ompackas, förvaras och distribueras på rätt sätt, i rätt förpackning och i rätt tid. Vi kan även erbjuda omfyllning av flytande produkter. Ompackning till optimal förpackning ger effektivitetsfördelar som innebär sparade pengar och ökad kundnytta.

PALLGODSHALLAR