Datum:
10 november, 2014
Skills:
HALL M5

Typ av hall: Denna hall är byggd av betong i både golv, väggar och tak.
Yta: 650 m2 (54 x 12 m)

Byggnaden är indelad i fyra sektioner med brandavskiljande väggar. Här kan vi erbjuda speciallagring med krav på temperatur, brandklassning, ADR klassning mm. Hallen är temperaturövervakad med varningssystem om temperaturavvikelse skulle uppstå.