Datum:
24 november, 2014
Skills:
HALL 17-22

Typ av hall: Isolerad plåthall med betonggolv och innerväggar i trä
Yta: 6000 m2 (150 x 40 m)

Hallen är indelad i tre sektioner på vardera 50 x 40 m och lämpar sig väl för gods som kräver värmelagring. I hallen finns både djupstaplat gods och gods i ställage.