OM FALKENBERGS TERMINAL
EN MODERN HAMN

Hamnen i Falkenberg har en kort och säker inseglingsfarled med ett farledsdjup på sju meter. Hamnen är dimensionerad för fartyg upp till 145 meter och erbjuder lotsservice dygnet runt samt en rad andra servicefunktioner, t ex skeppsmäkleri. Till Falkenbergs centrum är avståndet bara ca två km. Självklart uppfyller hamnen alla moderna krav på säkerhet.

AFFÄRSIDÉ
EFFEKTIVA TJÄNSTER - HÖG KOMPETENS

Falkenbergs Terminal AB är ett komplett logistikcenter som ska skapa god lönsamhet genom att erbjuda en säker och kostnadseffektiv lager- och godshantering, samt vara en naturlig och stabil länk i en väl fungerande logistikkedja. Med specialisering på både hamnverksamhet och tredjepartslogistik med tillhörande speditionstjänster fokuserar Falkenbergs Terminal AB på att:

  • Förena transportslagen sjöfart, järnväg och vägtransport.
  • Med modern utrustning erbjuda effektiva tjänster i form av lossning/lastning av konventionellt gods.
  • Erbjuda differentierade lagringsmöjligheter inklusive godskonvertering.
  • Erbjuda en bred kompetens avseende godshantering samt logistik- och speditionstjänster.
FÖRTROENDE, PÅLITLIGHET OCH TRYGGHET

FTAB är inte enbart en hamn med lagerverksamhet utan ett komplett logistikcenter. Vi ser helheten i vår verksamhet och fördelen med att ha en hamnverksamhet som ger stor flexibilitet vid erbjudande av olika transportlösningar.

Vi ser fördelen med ett fördjupat samarbete med våra kunder för att tillhandahålla tjänster som passar varje enskild kund. Vi erbjuder i och med detta alla våra kunder skräddarsydda lösningar byggt på relationer och interaktioner.

Vi värdesätter högt våra kundrelationer och är alltid lyhörda för att kunna erbjuda rätt lösning för varje enskild kund.

Vi arbetar alltid för långsiktiga samarbeten och långvariga relationer som ger oss ökad kunskap om kundernas verksamhet, mål och förväntningar som ger oss möjligheter till ökad kundnytta och att alltid vidareutveckla vår service.

Lämna en kommentar

You must be logged in to post a comment.